Sunday, November 26, 2023

No Warmth, No Cheerfulness, No Healthful Ease

 November
by Thomas Hood 

 No sun -- no moon!
No morn -- no noon --
No dawn -- no dusk -- no proper time of day.
No warmth, no cheerfulness, no healthful ease,
No comfortable feel in any member --
No shade, no shine, no butterflies, no bees,
No fruits, no flowers, no leaves, no birds! --
November!